politykaprywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest firma "A Lashes Professional" - wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP - 8222070123. Kontakt z administratorem - biuro@alashespro.pl
  2. Cel przetwarza danych - wykonanie umów, obsługa, zgłoszeń i korespondencji.
  3. Dane są przetwarzane do czasu ukończenia szkolenia, następnie będą przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa.
  4. Zgłaszający ma prawo nie podawać danych osobowych - niestety uniemożliwi to zawarcie umowy oraz wzięcie udziału w szkoleniu.
  5. Dostęp do danych będą mieli tylko pracownicy firmy A Lashes Professional.
  6. Kursant ma prawo dostępu do danych możliwość ich zmiany oraz wycofania.

ochronadanych osobowych

Dane osobowe podane przez Kursanta (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) traktowane są, jako informacje na najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Kursantem a Organizatorem.