REGULAMINszkoleń

 • Aby uczestniczyć w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 511 029 819 lub mailowo na adres biuro.alashespro@gmail.com – następnie uiścić opłatę zapisową w wysokości 30% wartości kursu na konto ING Bank Śląski, Nr konta 90105018941000009148340608
 • Zaliczkę wpłacamy w przeciągu trzech dni od zgłoszenia, przelewem na rachunek firmy podając w tytule: imię, nazwisko, nazwa szkolenia, datę szkolenia – resztę opłat uiszczamy gotówką w dniu szkolenia przed rozpoczęciem zajęć
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator zatrzymuje opłatę zapisową na rzecz poniesionych kosztów.
 • Organizacja modelek leży po stronie A Lashes Professional.
 • Organizator zapewnia napoje oraz wyżywienie w cenie szkolenia.
 • Szkolenia odbywają się w niewielkich grupach 2-4 osobowych.
 • W przypadku nie ukończenia 18 roku życia kursant powinien posiadać przy sobie pisemne pozwolenie od opiekuna prawnego.
 • Termin szkolenia ustalamy indywidualnie.
 • Podczas szkolenia nie używamy telefonu, nie nagrywamy szkolenia oraz nie robimy zdjęć.
 • Aby wziąść udział w szkoleniach z objętości kursant powinien mieć ukończone szkolenie z metody 1:1. (niekoniecznie u nas)


politykaprywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma "A Lashes Professional" - wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP - 8222070123. Kontakt z administratorem - biuro.alashespro@gmail.com
 2. Cel przetwarza danych - wykonanie umów, obsługa, zgłoszeń i korespondencji.
 3. Dane są przetwarzane do czasu ukończenia szkolenia, następnie będą przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa.
 4. Zgłaszający ma prawo nie podawać danych osobowych - niestety uniemożliwi to zawarcie umowy oraz wzięcie udziału w szkoleniu.
 5. Dostęp do danych będą mieli tylko pracownicy firmy A Lashes Professional.
 6. Kursant ma prawo dostępu do danych możliwość ich zmiany oraz wycofania.